Monday, March 2, 2020

Čovek koji je ubio Taličnog Toma

A4 format
u boji, 48 strana
Cijena 10 KM

Talični Tom protiv Džosa Džambasa

A4 format
u boji, 48 strana
Cijena 10 KM

Talični Tom protiv Pinkertona

A4 format
48 strana, u boji
Cijena 10 KM

Talični Tom - Klondajk

A4 format
u boji, 48 strana
Cijena 10 KM

Talični Tom - Bili Kid

A4 format
48 strana, u boji
Cijena 10 KM

Talični Tom - Priča o starom kraju

A4 format
48 strana, u boji
Cijena 10 KM

Talični Tom - usamljeni jahač

A4 format
48 strana
u boji
Cijena 10 KM

Talični Tom protiv Fila nefera

A4 format
48 strana
u boji
Cijena 10 KM

Talični Tom - Junak mlakonja

A4 format
48 strana
u boji
Cijena 10 KM